Visie

Het grootste deel van onze voorstellingen speelt zich af in schoolverband. Hier worden met name kinderen en jongeren bereikt die van huis uit nooit in aanraking komen met kunst. De afdeling Kunsteducatie ontwikkelt rond alle voorstellingen projecten, die geïnspireerd zijn op de voorstelling en deze in een breder verband plaatsen.

Wij geloven dat je door middel van kunst persoonlijk kunt groeien. Door het ervaren van kunst word je geprikkeld je eigen mening te vormen, waardoor leerlingen dieper nadenken over zichzelf en de wereld om zich heen. Om dit te bereiken moet er een verband gelegd worden tussen de voorstelling en het leven van de leerlingen. Pas als de leerlingen het verband kunnen leggen tussen zichzelf en de voorstelling, ervaren zij dat kunst iets met henzelf te maken heeft.

Met veel scholen in het primair, voortgezet, hoger, speciaal en praktijkonderwijs bestaat een jarenlange relatie. Voor hen ontwikkelen wij een doorlopende leerlijn theater, met aan de ene kant de kennismaking met professionele kunst, aan de andere kant het ontdekken van de eigen creativiteit. Hierbij gaan we uit van de creatieve, motorische en cognitieve ontwikkeling van het jonge publiek.

Zo staat bij kleuters het theateravontuur in hun vertrouwde omgeving centraal, in de middenbouw PO is fantasie en magie het speerpunt en in de bovenbouw kijken de leerlingen naar zichzelf in relatie tot de wereld om hen heen. De doorlopende leerlijn VO richt zich in de onderbouw op het thema identiteit: wie ben ik en waar sta ik? In de bovenbouw komen de ingrediënten van het theater, het klassieke repertoire en de verschillende genres en stijlen aan de orde. Kinderen en jongeren ontdekken in deze projecten talenten die in het reguliere onderwijs spaarzaam aan bod komen. Creëren verstevigt het zelfbeeld en de ervaring dat kunst een stem kan geven aan wat leeft in hoofd en hart.