Educatie

Wij geloven dat je door middel van kunst persoonlijk kunt groeien. Door het ervaren van kunst word je geprikkeld je eigen mening te vormen, waardoor leerlingen dieper nadenken over zichzelf en de wereld om zich heen. Om dit te bereiken moet er een verband gelegd worden tussen de voorstelling en het leven van de leerlingen. Pas als de leerlingen het verband kunnen leggen tussen zichzelf en de voorstelling, ervaren zij dat kunst iets met henzelf te maken heeft.

Met veel scholen in het primair, voortgezet, hoger, speciaal en praktijkonderwijs bestaat een jarenlange relatie. Voor hen ontwikkelen wij een doorlopende leerlijn theater, met aan de ene kant de kennismaking met professionele kunst, aan de andere kant het ontdekken van de eigen creativiteit. Hierbij gaan we uit van de creatieve, motorische en cognitieve ontwikkeling van het jonge publiek.

Zo staat bij kleuters het theateravontuur in hun vertrouwde omgeving centraal, in de middenbouw PO is fantasie en magie het speerpunt en in de bovenbouw kijken de leerlingen naar zichzelf in relatie tot de wereld om hen heen. De doorlopende leerlijn VO richt zich in de onderbouw op het thema identiteit: wie ben ik en waar sta ik? In de bovenbouw komen de ingrediënten van het theater, het klassieke repertoire en de verschillende genres en stijlen aan de orde. Kinderen en jongeren ontdekken in deze projecten talenten die in het reguliere onderwijs spaarzaam aan bod komen. Creëren verstevigt het zelfbeeld en de ervaring dat kunst een stem kan geven aan wat leeft in hoofd en hart.

Bij al onze voorstellingen zijn inspiratieboxen beschikbaar waar docenten zelf mee aan de slag kunnen. In deze box vindt u creatieve opdrachten waarbij verschillende thema's uit de voorstelling worden behandeld en deze in een bredere context worden geplaatst.

Daarnaast is het mogelijk workshops te volgen. Deze worden al naar gelang de thematiek van het stuk, voor of na de voorstelling gegeven. Tijdens deze workshops worden uw leerlingen geënthousiasmeerd om zelf te spelen, geconfronteerd met andere kunstvormen en uitgedaagd om stelling te nemen over de grote thema's uit de voorstelling.

Wanneer u interesse heeft om een voorstelling met uw leerlingen te bezoeken en/of een workshop af te nemen, kunt u contact opnemen met Leonie van Tol of Yvette van der Horst.

De afdeling kunsteducatie bestaat uit: Martien Langman, Wieke ten Cate, Yvette van der Horst en Leonie van Tol.

De Toneelmakerij 
Leonie van Tol / Yvette van der Horst                                                      
Lauriergracht 99c                             
1016 RJ Amsterdam
020-5226070
yvette@toneelmakerij.nl / leonie@toneelmakerij.nl